Gevaarlijke munitie in kaliber .30-06 Springfield

Waarschuwing voor het gebruik van .30-06 ball mitrailleurmunitie
van Dynamit Nobel GmbH

Sinds enkele jaren wordt er door de gevestigde Nederlandse wapenhandel .30-06 mitrailleurmunitie van het Duitse Dynamit Nobel CmbH voor de schietsport te koop aangeboden welke ongeschikt is voor het beoogde doel en waarbij zelfs bij gebruik gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De munitie welke speciaal is aangemaakt voor gebruik in de Browning Light Machine Gun en bestemd voor de gevechtsbaan van het ISK Harskamp, is afkomstig uit overtollige voorraden van de Nederlandse Landmacht.

Bodemstempel

De munitie dateert uit 1987, het bodemstempel is ‘DAG 87’, de annulus rood en het slaghoedje is geborgd door middel van de driepunts kornnagelmethode.

Het verraderlijke zit hem in het gewicht van de voortdrijvende lading ( naar verluidt gaat het om Bofors RP-5 ) welke veel te zwaar is voor de M1-Garand.

In den lande zijn er voor zover bekend al zeven wapens gesneuveld en naar verluidt is er in één geval zelfs sprake geweest van bijkomend licht lichamelijk letsel.

Modificeren

Door voor mij op dit moment nog onverklaarbare reden is de betreffende munitie zo zwaar geladen dat men bij de Koninklijke Landmacht de mitrailleurs heeft moeten modificeren om op de gewenste vuursnelheid (± 450 schoten per minuut ) te komen, met een ongemodificeerde mitrailleur werden vuursnelheden bereikt van 650 tot 700 schoten per minuut !!

De munitie is herkenbaar aan het volgende NATO-Stocknummer met als benaming : 1305-17-100-4794(50-A217) CARTRIDGE CALIBER .30: BALL, LINKED LOT DAG 87-1/DAG 87-2/DAG 87-3

Drie Lotnummers

Uit bovenstaande regel blijkt dat er drie lotnummers in omloop zijn ! de munitie is per 250 stuks geschakeld verpakt in een metalen patroontrommel Nr. 33. munitie van het lot DAG 87-3 komt ook voor in kartonnen dozen in plaats van de metalen trommels

De reden hiervan is een destijds tekort aan metalen trommels Nr. 33. Vervolgens zijn vier van deze trommels c.q. dozen oftewel 1000 patronen verpakt in een kartonnen doos. Met nadruk wordt erop gewezen dat eerder genoemd NATO Stocknummer uitsluitend op de kartonnen doos zijnde de buiten verpakking staat vermeld

Aanbeveling

Het verdient de aanbeveling dat sportschutters welke genoemde munitie gebruiken het ladinggewicht van 57 grain met 9 grain verminderen. Het minimale ladinggewicht is 46,5 grain, het definitieve ladinggewicht dient proefondervindelijk vastgesteld te worden waarbij de essentie moet liggen op een goed werkend wapen met een zo’n klein mogelijk schotbeeld.

Het spreekt voor zich dat deze waarschuwing niet uitsluitend voor M1-Garand schutters geldt maar tevens voor elke andere schutter welke gebruik maakt van een semiautomaat of een grendel geweer in genoemd kaliber.

Soortgelijke munitie

Teneinde mogelijke misverstanden te voorkomen wordt erop gewezen dat er soortgelijk munitie in omloop is van dezelfde fabrikant met gelijk bodem stempel maar met een ander type voortdrijvende lading.

Deze munitie is echter niet geschakeld maar geclipt voor gebruik in het geweer Garand M1, ze zijn per 56 stuks ( zeven clips ) verpakt in een kartonnen doos.


Vervolgens zijn 8 dozen ofwel 448 patronen verpakt in een metalen munitiekist NL 130, ook deze munitie is inmiddels gesignaleerd bij reguliere wapenhandel ten behoeve van de schietsport.

Met deze munitie is echter niets mis, het is vooralsnog een raadsel hoe het mogelijk is dat deze munitie zonder enige vorm van beperking en /of waarschuwing voor gebruik door de reguliere wapenhandel aan niets vermoedende sportschutters is c.q. wordt verkocht.

R.P. de Heer       

Bron :

Augustus nummer ( 262) van de Nederlandse vereniging ter Bestudering van Munitie en Ballistiek ( NVBMB)
Schietsport September 2001 112e jaargang nummer 9 Artikel van Dhr. R.P. de Heer