De spangreep ( Operating Rod ) vervult een aantal kritische functies, de spangreep wordt gebruikt om het wapen voor de eerste keer met de hand te spannen, als de patroonclip in het wapen is aangebracht en de spangreep wordt met de hand ontgrendeld dan neemt de afsluiter een patroon mee uit de clip in de kamer van het wapen. Als men een schot afvuurt de wordt via de gas cilinder de zuiger van de spangreep naar achteren bewogen waardoor via een uitsparing in de spangreep en een nok op de afsluiter de afsluiter ontgrendeld wordt en naar achteren wordt meegenomen  waardoor de lege huls wordt uitgeworpen en een nieuwe patroon wordt aangevoerd en de afsluiter weer wordt vergrendeld.