Het vizier montage blok ( Rear Sight Base ) is het gedeelte waarin de diopter is gemonteerd en wat door de wind correctieknop naar links of naar rechts op het wapen kan worden verplaatst.