De elevatieknop ( Elevation Knob ) wordt gebruikt om bij het schieten op verschillende afstanden de diopter in te stellen op de juiste schietafstand zodat het doel bij het schieten geraakt kan worden ( mikpunt trefpunt )