De patroon clip uitwerpveer ( Clip Ejector Spring )  zorgt ervoor dat de lege patroon clip na het laatste schot uit het wapen wordt geworpen zodat er plaats gemaakt wordt voor een nieuwe volle acht schots patroon clip en het wapen weer herladen kan worden.