De slagpin ( Firing Pin ) zorgt voor de ontsteking van het slaghoedje van de gekamerde patroon in het wapen, als de hamer wordt vrijgegeven door de sear bij het overhalen van de trekker waardoor de hamer op de slagpin slaat.