De Patroontrekker plunjer ( Extractor Plunger ) vormt de verbinding tussen de patroon trekker veer en de patroontrekker en zorgt ervoor dat de patroontrekker gefixeerd blijft in de afsluiter.